CERE OFERTĂ

Serviciile noastre

Agenția de traduceri Reversum vă oferă servicii lingvistice potrivite tuturor nevoilor  dumneavoastră!

Traduceri

autorizate

Traduceri autorizate executate de traducători autorizați și traducători nativi, revizie de specialitate în funcție de domeniu.

 

Traducerile autorizate sunt prevăzute cu semnătura și ștampila unui traducător autorizat de Ministerul Justiției.

 certificate de naștere

 caziere

 contracte comerciale

 acte studii

 documentații tehnice

 documente financiare

 documente medicale

Traduceri

legalizate.

Traducerile legalizate sunt traduceri autorizate prevăzute cu o încheiere de legalizare a semnăturii traducătorului de către un notar public.

 

În vederea legalizării traducerii, notarul public solicită prezentarea documentului sursă în original

 certificate de naștere

 caziere

 acte studii

 documentații juridice

 acte de identitate

 certificate de stare civilă

Traduceri

online.

Traducerile online sunt traduceri simple, care nu necesită nicio formă de autorizare sau legalizare. În acest sens, puteți trimite documentul dvs. pe e-mail sau WhatsApp.

 pagini web

 broșuri

 prezentări produse

 documentații tehnice

 manuale de utilizare

Servicii

interpretariat

Oferim servicii de interpretariat consecutiv în toate limbile de largă circulație internațională.

 

Vă punem la dispoziție interpreți autorizați de Ministerul Justiției pentru a vă asista la biroul notarului public, oficiul stării civile, întâlniri de afaceri, etc.

 căsătorii

 transcriere certificate de stare civilă

 semnare documente notariale

 întâlniri de afaceri

Servicii

apostilare/supralegalizare

Apostila este certificatul care atestă faptul că documentul pe care aceasta a fost anexată este un act oficial, autenticitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul documentului sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe document. Această procedură este specifică doar statelor semnatare ale Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961, pentru statele care nu au aderat la această convenție aplicându-se procedura Supralegalizării.

 

 

Supralegalizarea este procedura prin care se atestă faptul că documentul și/sau actul notarial supus acestei proceduri este un act oficial, autenticitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul actului și identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe acest act. Această procedură se aplică în cazul statelor care nu sunt semnatare ale Convenției de la Haga sau cu care România nu a încheiat tratate bilaterale pentru recunoașterea reciprocă a actelor.

 certificate de naștere

 caziere

 certificate de stare civilă

 acte studii

 documentate notariale

 sentințe judecătorești

Servicii

DTP

În cazul materialelor precum cataloage, broșuri, prezentări,  manuale, care necesită tipărire, oferim servicii de prelucrare grafică, astfel încât documentele să respecte formatul cerut de client.

 broșuri

 prezentări produse

Servicii complete de traduceri
b1Asset 3

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis luctus nec meres.

b1Asset 4

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis luctus nec meres.

b1Asset 5

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis luctus nec meres.

b3Asset 2

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis luctus nec meres.

b4Asset 3

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis luctus nec meres.

b4Asset 4

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis luctus nec meres.

Cere o ofertă